Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH KOMEX VINA

---------------------------

Số 01/2019

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Phước , ngày 04 tháng 11 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Phước

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH KOMEX VINA

Mã số thuế: 3800766751

Địa chỉ: Đường Số 8, Lô A2.4, KCN Chơn Thành I, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH KOMEX VINA

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Đường số 8, Lô A2.4, KCN Chơn Thành I, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713691192    Fax: 02713691193

Email: kmxquoc@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Young Kun Kwon

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M94081074   ngày cấp: 06/04/2017   nơi cấp: Bộ ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc

Điện thoại cố định: 02713691192   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thiệp

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 183601299   ngày cấp: 21/01/2014   nơi cấp: Công An Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng nghề

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 29  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Bao ngón tay cao su y tế1570000000
2Bao ống kiêm tiêm bằng cao su30000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)