Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

---------------------------

Số 1508

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội , ngày 15 tháng 08 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0108514385

Địa chỉ: Số 10 ngách 141/67 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại : 0986819129 Fax: 

Email: congnhedautuhanoi@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hà

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 035184003259   ngày cấp: 21/09/2017   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cứ trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0986819129   Điện thoại di động: 0983583189

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Nguyễn Văn An

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 036088007179   ngày cấp: 23/08/2018   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 19000482/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 15/08/2019

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro và Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số