Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH

---------------------------

Số 178/CBPL-TTB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 26 tháng 09 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0304175675

Địa chỉ: 159/13 Phạm Thế Hiển, Phường 03, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 38686896 Fax:  38686857

Email: lequanghien57@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Quang Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020967647   ngày cấp: 29/05/2015   nơi cấp: Công An - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 38686896   Điện thoại di động: 0908462442

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Nguyễn Bảo Hương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079161002125   ngày cấp: 19/09/2016   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL về Cư trú và QLQG về Dân cư

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 19000653/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 04/09/2019

Phạm vi thực hiện phân loại:


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số