Hồ sơ đã công bố

CTY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PT BIOMED

---------------------------

Số 02_2019/CBMB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 10 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CTY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PT BIOMED

Mã số thuế: 0315804815

Địa chỉ: 78/1C Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thanh Quang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 225423158   ngày cấp: 03/04/2007   nơi cấp: CA Khánh Hòa

Điện thoại cố định: 0973685180   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thanh Quang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 225423158   ngày cấp: 03/03/2009   nơi cấp: CA Khánh Hòa

Trình độ chuyên môn: Sinh học

(2) Họ và tên: Nguyễn Nữ Huyền Trang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 225390475   ngày cấp: 03/02/1990   nơi cấp: CA Khánh Hòa

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(3) Họ và tên: Nguyễn Thái Sơn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 272032798   ngày cấp: 10/02/1991   nơi cấp: CA Đồng Nai

Trình độ chuyên môn: Sinh học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Kim bút chích insulin và bơm tiêm Insulin, Máy đo đường huyết, huyết áp, khí dung, máy xông, các dụng cụ y tế khác thuộc nhóm B,C,D
2Các dụng cụ tiêm truyền Tĩnh Mạch
3Các dụng cụ lấy máu xét nghiệm
4Các dụng cụ Sinh Thiết
5Vật tư kiểm soát nhiễm khuẩn

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)