Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI CASAS

---------------------------

Số 2810/CASAS-ĐĐKMB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Cần Thơ , ngày 28 tháng 10 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Cần Thơ

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI CASAS

Mã số thuế: 1801583605

Địa chỉ: Số H1, đường Nhật Tảo, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thạnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 092049000197   ngày cấp: 28/03/2017   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 02923527627   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Hữu Khoa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 092077003450   ngày cấp: 07/09/2018   nơi cấp: Tổng cục cảnh sát

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các thiêt bị y tế loại B, C, D
2Vật tư tiêu hao
3Thiết bị y tế sử dụng 1 lần.
4Các loại vật tư y tế khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Cần Thơ nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)