Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

---------------------------

Số 1222/20/RV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 15 tháng 09 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310805269

Địa chỉ: Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Qadeer Raza Pathan

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: AA3444184   ngày cấp: 17/11/2016   nơi cấp: Pakistan

Điện thoại cố định: +84 28 3810 1888   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Trương Thị Tố Hoa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024507355   ngày cấp: 02/06/2017   nơi cấp: Tp Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy đo đông máu
2Hóa chất xét nghiệm dùng trên máy đo đông máu
3Kim lấy máu dùng trên máy đo đông máu
4Vật tư tiêu hao dùng trên máy đo đông máu
5Linh kiện, Phụ kiện dùng trên máy đo đông máu
6Phần mềm dùng trên máy đo đông máu
7Máy xét nghiệm đường huyết
8Que thử dùng trên máy xét nghiệm đường huyết
9Dung dịch chứng dùng trên máy xét nghiệm đường huyết
10Vật tư tiêu hao dùng trên xét nghiệm đường huyết
11Linh kiện, Phụ kiện dùng trên máy xét nghiệm đường huyết
12Phần mềm dùng trên máy xét nghiệm đường huyết
13Máy phân tích khí máu, điện giải
14Hóa chất xét nghiệm dùng trên máy phân tích khí máu, điện giải
15Điện cực dùng trên máy phân tích khí máu, điện giải
16Cảm biến dùng trên máy phân tích khí máu, điện giải
17Vật tư tiêu hao dùng trên máy phân tích khí máu, điện giải
18Linh kiện, Phụ kiện dùng trên máy phân tích khí máu, điện giải
19Phần mềm dùng trên máy phân tích khí máu, điện giải
20Máy phân tích miễn dịch
21Hóa chất xét nghiệm dùng trên máy phân tích miễn dịch
22Vật tư tiêu hao dùng trên máy phân tích miễn dịch
23Linh kiện, Phụ kiện dùng trên máy phân tích miễn dịch
24Phần mềm dùng trên máy phân tích miễn dịch
25Máy phân tích nước tiểu
26Hóa chất xét nghiệm dùng trên máy phân tích nước tiểu
27Vật tư tiêu hao dùng trên máy phân tích nước tiểu
28Linh kiện, Phụ kiện dùng trên máy phân tích nước tiểu
29Phần mềm dùng trên máy phân tích nước tiểu
30Máy phân tích sinh hóa
31Hóa chất xét nghiệm dùng trên máy phân tích sinh hóa
32Điện cực dùng trên máy phân tích sinh hóa
33Vật tư tiêu hao dùng trên máy phân tích sinh hóa
34Linh kiện, Phụ kiện dùng trên máy phân tích sinh hóa
35Phần mềm dùng trên máy phân tích sinh hóa
36Máy tiền phân tích
37Vật tư tiêu hao dùng trên máy tiền phân tích
38Linh kiện, Phụ kiện dùng trên máy tiền phân tích
39Phần mềm dùng trên máy tiền phân tích
40Máy hậu phân tích
41Vật tư tiêu hao dùng trên máy hậu phân tích
42Linh kiện, Phụ kiện dùng trên máy hậu phân tích
43Phần mềm dùng trên máy hậu phân tích
44Máy xét nghiệm chức năng tiểu cầu
45Hóa chất xét nghiệm dùng trên máy xét nghiệm chức năng tiểu cầu
46Vật tư tiêu hao dùng trên máy xét nghiệm chức năng tiểu cầu
47Linh kiện, Phụ kiện dùng trên máy xét nghiệm chức năng tiểu cầu
48Phần mềm dùng trên máy xét nghiệm chức năng tiểu cầu
49Máy phân tích đông máu tự động
50Hóa chất xét nghiệm dùng trên máy phân tích đông máu tự động
51Kim lấy máu dùng trên máy phân tích đông máu tự động
52Vật tư tiêu hao dùng trên máy phân tích đông máu tự động
53Linh kiện, Phụ kiện dùng trên máy phân tích đông máu tự động
54Phần mềm dùng trên máy phân tích đông máu tự động
55Hệ thống máy phân tích sinh hóa miễn dịch
56Hóa chất xét nghiệm dùng trên Hệ thống máy phân tích sinh hóa miễn dịch
57Điện cực dùng trên Hệ thống máy phân tích sinh hóa miễn dịch
58Vật tư tiêu hao dùng trên Hệ thống máy phân tích sinh hóa miễn dịch
59Linh kiện, Phụ kiện dùng trên Hệ thống máy phân tích sinh hóa miễn dịch
60Phần mềm dùng trên Hệ thống máy phân tích sinh hóa miễn dịch
61Máy phân tích điện giải
62Hóa chất xét nghiệm dùng trên máy phân tích điện giải
63Điện cực dùng trên máy phân tích điện giải
64Cảm biến dùng trên máy phân tích điện giải
65Vật tư tiêu hao dùng trên máy phân tích điện giải
66Linh kiện, Phụ kiện dùng trên máy phân tích điện giải
67Phần mềm dùng trên máy phân tích điện giải
68Hệ thống máy phân tích nước tiểu
69Hóa chất xét nghiệm dùng trên Hệ thống máy phân tích nước tiểu
70Vật tư tiêu hao dùng trên Hệ thống máy phân tích nước tiểu
71Linh kiện, Phụ kiện dùng trên Hệ thống máy phân tích nước tiểu
72Phần mềm dùng trên Hệ thống máy phân tích nước tiểu
73Máy hút và phân phối mẫu tự động
74Vật tư tiêu hao dùng trên máy hút và phân phối mẫu tự động
75Linh kiện, Phụ kiện dùng trên máy hút và phân phối mẫu tự động
76Phần mềm dùng trên máy hút và phân phối mẫu tự động
77Máy Real-Time PCR tự động
78Hóa chất xét nghiệm dùng trên máy Real-Time PCR tự động
79Vật tư tiêu hao dùng trên máy Real Time PCR tự động
80Linh kiện, Phụ kiện dùng trên máy Real Time PCR tự động
81Phần mềm dùng trên máy Real Time PCR tự động
82Máy tách chiết
83Hóa chất xét nghiệm dùng trên máy tách chiết
84Vật tư tiêu hao dùng trên máy tách chiết
85Linh kiện, Phụ kiện dùng trên máy tách chiết
86Phần mềm dùng trên máy tách chiết
87Máy tách chiết và Real Time PCR tự động
88Hóa chất xét nghiệm dùng trên máy tách chiết và Real Time PCR tự động
89Vật tư tiêu hao dùng trên máy tách chiết và Real Time PCR tự động
90Linh kiện, Phụ kiện dùng trên máy tách chiết và Real Time PCR tự động
91Phần mềm dùng trên máy tách chiết và Real Time PCR tự động
92Máy theo dõi tế bào theo thời gian thực
93Hóa chất xét nghiệm dùng trên máy theo dõi tế bào theo thời gian thực
94Vật tư tiêu hao dùng trên máy theo dõi tế bào theo thời gian thực
95Linh kiện, Phụ kiện dùng trên máy theo dõi tế bào theo thời gian thực
96Phần mềm dùng trên máy theo dõi tế bào theo thời gian thực
97Máy tiền phân tích
98Hóa chất xét nghiệm dùng trên máy tiền phân tích
99Vật tư tiêu hao dùng trên máy tiền phân tích
100Linh kiện, Phụ kiện dùng trên máy tiền phân tích
101Phần mềm dùng trên máy tiền phân tích
102Máy cắt mô tự động
103Hóa chất xét nghiệm dùng trên máy cắt mô tự động
104Vật tư tiêu hao dùng trên máy cắt mô tự động
105Linh kiện, Phụ kiện dùng trên máy cắt mô tự động
106Phần mềm dùng trên máy cắt mô tự động
107Máy nhuộm mô tế bào trên lam
108Hóa chất xét nghiệm dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam
109Vật tư tiêu hao dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam
110Linh kiện, Phụ kiện dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam
111Phần mềm dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam
112Máy quét tiêu bản tự động
113Vật tư tiêu hao dùng trên máy quét tiêu bản tự động
114Linh kiện, Phụ kiện dùng trên máy quét tiêu bản tự động
115Phần mềm dùng trên máy quét tiêu bản tự động

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)