Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP Y TẾ T.B.T

---------------------------

Số 01/2020/CBTBT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 23 tháng 09 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP Y TẾ T.B.T

Mã số thuế: 0315411243

Địa chỉ: 134/4 Đường số 6, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Thương mại Công nghiệp y tế T.B.T

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 112 Bế Văn Đàn, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0903827561    Fax:

Email: tbt.congbo@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Hồ Quang Bảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 056086000171   ngày cấp: 18/10/2019   nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý trận tự xã hội

Điện thoại cố định: 0903827561   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Hồ Quang Bảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 056086000171   ngày cấp: 18/10/2019   nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý trận tự xã hội

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 28  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế100000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)