Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SALUS VIETNAM

---------------------------

Số 01/CBSX-SALUS

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 24 tháng 09 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SALUS VIETNAM

Mã số thuế: 0316453574

Địa chỉ: Số 1 Trà Khúc, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SALUS VIETNAM

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 269B Đường Cầu Tàu, Khu Phố Hưng Thọ, Phường Hưng Định, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0903316651    Fax:

Email: salusvietnam20@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: OH GEK SOON

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: E5186973E   ngày cấp: 09/10/2015   nơi cấp: Singapore

Điện thoại cố định: 0908203555   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: BÙI VIỆT HỒNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 230677682   ngày cấp: 16/02/2011   nơi cấp: Công An Tỉnh Gia Lai

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 35  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1KHẨU TRANG Y TẾ1000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)