Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH HOA

---------------------------

Số 01.11/CV-DTH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thanh Hóa , ngày 13 tháng 11 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thanh Hóa

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH HOA

Mã số thuế: 2801275521

Địa chỉ: Lô 04 KCN Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Phường Đông Thọ, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH HOA

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Tại trụ sở, Phường Đông Thọ, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373727133    Fax:

Email: thanhhoapharma@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trịnh Đăng Hùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 171797817   ngày cấp: 15/10/2014   nơi cấp: Công an Thanh Hoá

Điện thoại cố định: 0903220367   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN THÀNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 172013708   ngày cấp: 02/12/2014   nơi cấp: CÔNG AN THANH HÓA

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 137  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Nước muối sinh lý Thanh Hoa100000
2Cồn Ethanol 70 độ Thanh Hoa100000
3Cồn Ethanol 90 độ Thanh Hoa100000
4Dung dịch vệ sinh mũi Thanh Hoa 30000
5Dung dịch vệ sinh mũi Thanh Hoa - Nano silver30000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)