Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG LONG

---------------------------

Số 01/VBCB-BCD/2018

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 06 tháng 12 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG LONG

Mã số thuế: 0304315019

Địa chỉ: 769/39A, Phạm Thế Hiển, Phường 04, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , Phường 04, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024779547   ngày cấp: 04/09/2012   nơi cấp: CA.TPHCM

Điện thoại cố định: 0913167108   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Phạm Nguyên Lâm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 070079000004   ngày cấp: 27/06/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Tất cả các trang thiết bị y tế thuộc nhóm: B,C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)