Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DONGJU DENTAL SUPPLY

---------------------------

Số 08/2019/TB-DJ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 29 tháng 06 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DONGJU DENTAL SUPPLY

Mã số thuế: 0315322321

Địa chỉ: 13 Đường số 3, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: YONGHYUN KIM

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M76501529   ngày cấp: 01/10/2013   nơi cấp: Hàn Quốc

Điện thoại cố định: 0326954702   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Độ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 351593691   ngày cấp: 13/01/2003   nơi cấp: An Giang

Trình độ chuyên môn: Điều dưỡng viên

(2) Họ và tên: LÊ NGỌC THANH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 301455810   ngày cấp: 29/04/2008   nơi cấp: Công An Long An

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Denston3
2Denston4
3Curing Light LED-V1, V2
4GP Cutter
5Natural Latex Dental Dam
6Tooth Extracting Forceps
7Root Elevator
8Scaple Handle
9Mouth Mirror
10Dental Scaler
11Dental Explorer
12Dental Probe
13Dental Plugger
14Ball Burnisher
15Dental Excavator
16Dental Wax Carver
17Dental Chisel
18Composite Placement
19Dental Wax Knife
20Spatula
21Cement Spatula
22Bone File
23Bone Chise
24Bone Mallet
25Dental Gauge
26Strip Holder
27Amalgam Gun and Carrier
28Amalgam Well
29Dental Retainer
30Rubber Dam Clamp
31Rubber Dam Instrument
32Rubber Dam Instrument
33Aspirating Syringe
34Dental Tweezer
35Sterilizaing Forceps
36Orthodontic Plier
37Orthodontic Cutter
38Needle Holder
39Dental Scissors
40Impression Tray
41Instrument Tray
42Instrument Box
43Articulating Paper
44Cheek Retractor
45Disposable Impression Tray
46Flat Sterilization Reel Roll
47Impression Mixing tips
48Intra-Oral Tips
49Gun Mixer
50Plastic Rubber Dam Frame
51Plastic Wedge
52Rubber Dam Cheek Retractor
53Rubber Mouth Support
54Self-Sealing Sterilization Pouch
55Tofflemire Matrix Band
56Wooden Wedge
57X-Ray Sensor Sleeve

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)