Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD

---------------------------

Số 01/QĐ-CTYTENAMYD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 08 tháng 04 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD

Mã số thuế: 0305131303

Địa chỉ: Lô Y.01-02A Đường Tân Thuận, KCN/KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô 17 Đường số 3, KCN Tân tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0837700707    Fax:

Email: fm@tenamydpharma.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: BÙI TƯỜNG NHẬT

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 488928065   ngày cấp: 06/01/2012   nơi cấp: Mỹ

Điện thoại cố định: 0837700707   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TRẦN LAN ANH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025396890   ngày cấp: 07/03/2011   nơi cấp: Công an Tp.HCM

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 25  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang Y tế TENAMYD® FACE MASK 15000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)