Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TƯƠI MART

---------------------------

Số 01/2020/CBSX-TM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 16 tháng 04 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TƯƠI MART

Mã số thuế: 0313883593

Địa chỉ: 9 Đường 23, khu Nam Long, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TƯƠI MART

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 149/90/3/2 liên khu 5-6, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0888294949    Fax:

Email: nguyenhoangquan2810@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Long Tươi

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 094079000144   ngày cấp: 01/10/2018   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0888294949   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN MINH HIỀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 230578780   ngày cấp: 31/10/2015   nơi cấp: CÔNG AN TỈNH GIA LAI

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 34  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế 10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)