Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHA NAM - CHI NHÁNH NGHỆ AN

---------------------------

Số 06/DPN-CNNA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 12 tháng 06 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHA NAM - CHI NHÁNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 0303441518-004

Địa chỉ: Nhà số 06, Ngõ 30, Đường Trần Tấn, Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Xã Hưng Lộc, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Văn phòng giao dịch(nếu có): Công ty Cổ phần Dược Pha Nam - Chi nhánh Nghệ An - Nhà số 06, Ngõ 30, Đường Trần Tấn, Xã Hưng Lộc, TP.Vinh, Nghệ An, Xã Hưng Lộc, Vinh, Tỉnh Nghệ An

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Thị Mai Phương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012097075   ngày cấp: 14/04/2011   nơi cấp: Công An Hà Nội

Điện thoại cố định: 0904360336   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Nam

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125049298   ngày cấp: 18/02/2014   nơi cấp: Công An Thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Dung dịch vệ sinh mũi Xisat 15ml, Dung dịch vệ sinh mũi nước biển sâu Xisat trẻ em, Dung dịch vệ sinh mũi nước biển sâu Xisat viêm mũi, Dung dịch vệ sinh mũi nước biển sâu Xisat người lớn, Dung dịch vệ sinh mũi nước biển sâu Xisat XP trẻ em, Dung dịch vệ sinh mũi nước biển sâu Xisat XP người lớn, Dung dịch xịt mũi nước biển sâu ưu trương Xypenat 30ml, Dung dịch xịt mũi nước biển sâu ưu trương Xypenat 75ml, Dung dịch vệ sinh mũi Xypenat 30ml, Dung dịch vệ sinh mũi Xypenat 75ml

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Nghệ An nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)