Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂM TIẾN

---------------------------

Số 01/TTCB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nam Định , ngày 19 tháng 03 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nam Định

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂM TIẾN

Mã số thuế: 0600970352

Địa chỉ: Số 289 Lê Hồng Phong, Phường Vị Xuyên, Nam Định, Tỉnh Nam Định

Tên cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Tâm Tiến

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Hồng Phúc, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định

Điện thoại: 03503635005    Fax:

Email: tamtienmedical@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phạm Mạnh Tiến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 162726371   ngày cấp: 13/03/2003   nơi cấp: Công an Tỉnh Nam Định

Điện thoại cố định: 0915635005   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phạm Mạnh Tiến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 036086004951   ngày cấp: 19/04/2017   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 36  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Nước muối T-T100000
2Cồn y tế 90 (Ethanol 90)30000
3Cồn y tế 70 (Ethanol 70)10000
4Oxy TamTien 3%5000
5Povidine iodine 10%10000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)