Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HOÀNG ĐỨC

---------------------------

Số 01-2019/HDP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Quảng Trị , ngày 04 tháng 07 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Quảng Trị

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HOÀNG ĐỨC

Mã số thuế: 3200115130

Địa chỉ: 129 Lê Thế Hiếu - Khu Phố 5, Phường 1, Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Văn Hồng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 190229586   ngày cấp: 15/04/2005   nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Trị

Điện thoại cố định: 0905037145   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Hoàng Đức Đá

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 197217659   ngày cấp: 15/04/2005   nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Nguyễn Hoàng Long

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 197166470   ngày cấp: 05/08/2014   nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Máy tính và công nghệ thông tin

(3) Họ và tên: Trần Thị Minh Thảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 197186009   ngày cấp: 01/11/2016   nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các trang thiết bị y tế B,C,D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Quảng Trị nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)