Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DKSH

---------------------------

Số DKSH/TEC/01/2019

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 13 tháng 06 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DKSH

Mã số thuế: 0100773839

Địa chỉ: Tầng 11, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: JORGE MARTIN - MARTINEZ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: XDD100567   ngày cấp: 17/08/2018   nơi cấp: EMB. HA NOI

Điện thoại cố định: +842838125806   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Vũ Tuấn Anh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142468969   ngày cấp: 07/01/2013   nơi cấp: Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Nguyễn Hữu Khoa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111759552   ngày cấp: 22/03/2013   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

(3) Họ và tên: Vũ Xuân Bắc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013121604   ngày cấp: 03/12/2008   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

(4) Họ và tên: Nguyễn Đăng Dụng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013455428   ngày cấp: 11/08/2011   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

(5) Họ và tên: Nguyễn Văn Cường

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011768769   ngày cấp: 08/10/2012   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

(6) Họ và tên: Đỗ Thị Lệ Khanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012526158   ngày cấp: 16/05/2002   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

(7) Họ và tên: Hoàng Đại Thanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011699594   ngày cấp: 08/11/2004   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

(8) Họ và tên: Đỗ Minh Xuân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111378695   ngày cấp: 26/09/2009   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy định danh vi khuẩn nhanh -VITEK MS
2Hóa chất dùng cho máy định danh vi khuẩn nhanh Vitek MS VITEK MS-DS target slides
3Hóa chất dùng cho máy định danh vi khuẩn nhanh Vitek MS VITEK MS-CHCA
4Hóa chất dùng cho máy định danh vi khuẩn nhanh Vitek MS VITEK MS-FA
5Hoá chất và vật tư tiêu hao dùng trong nghiên cứu về vi khuản bệnh lao bằng máy định danh vi khuẩn nhanh vitek MS
6Hoá chất và vật tư tiêu hao dùng trong nghiên cứu về nấm mốc bằng máy định danh vi khuẩn nhanh vitek MS
7Máy định danh vi khuẩn/ nấm và làm kháng sinh đồ tự động Vitek 2 Compact
8Thiết bị đo độ đục DensiCHEK™ Plus
9Hóa chất chuẩn thiết bị đo độ đục DensiCHEK™ Plus Standards Kit
10Hoá chất hiệu chỉnh độ chính xác cho thiết bị đo độ đục DensiCHEK
11Thẻ định danh dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động GP
12Thẻ định danh dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động YST
13Thẻ định danh dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động NH
14Thẻ định danh dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động ANC
15Thẻ định danh dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động GN
16Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-N204
17Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-N222
18Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-N233
19Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-N240
20Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN67
21Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN69
22Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN68
23Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN77
24Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN79
25Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN86
26Thẻ định danh vi khuẩn gram dương dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-XN06
27Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-N203
28Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-N214
29Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-N215
30Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-N223
31Thẻ định danh vi khuẩn gram dương dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-P576
32Thẻ định danh vi khuẩn gram dương dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GP67
33Thẻ định danh vi khuẩn gram dương dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-P592
34Thẻ định danh liên cầu khuẩn dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-ST01
35Thẻ định danh vi khuẩn gram dương dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GP72
36Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-N232
37Thẻ định danh nấm men dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-YS07
38Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-N235
39Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-XN05
40Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN66
41Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN70
42Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN71
43Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN72
44Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN73
45Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN84
46Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN75
47Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN76
48Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN80
49Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN81
50Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN82
51Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN83
52Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-N263
53Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN74
54Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN87
55Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN89
56Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN90
57Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN91
58Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN92
59Thẻ định danh vi khuẩn gram âm dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GN93
60Thẻ định danh vi khuẩn gram dương dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GP78
61Thẻ định danh nấm men dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-YS08
62Thẻ định danh liên cầu khuẩn dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-ST03
63Thẻ định danh vi khuẩn gram dương dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GP74
64Thẻ định danh vi khuẩn gram dương dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GP75
65Thẻ định danh vi khuẩn gram dương dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-P586
66Thẻ định danh vi khuẩn gram dương dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-P619
67Thẻ định danh vi khuẩn gram dương chứa kháng sinh dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-P632
68Thẻ định danh vi khuẩn gram dương dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GP71
69Thẻ định danh vi khuẩn gram dương dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GP78
70Thẻ định danh liên cầu khuẩn dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-ST01
71Thẻ định danh vi khuẩn gram dương dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-GP71
72Thẻ định danh nấm men dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-YS05
73Thẻ định danh vi khuẩn gram dương dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động AST-XN06
74Máy phân tích miễn dịch tự động -VIDAS
75Máy phân tích miễn dịch tự động -mini VIDAS
76Bộ vật liệu kiểm soát chất lượng hoạt động của máy vidas
77Máy nhuộm Gram tự động PREVI Color Gram V2
78Dung dịch rửa Nozzle cleaning solution
79Phụ kiện D&E empty bottles
80Hóa chất dùng cho máy nhuộm gram ACETONE SAFRANIN SOLUTION – RA1
81Hóa chất dùng cho máy nhuộm gram SAFRANIN SOLUTION – RA2
82Hóa chất dùng cho máy nhuộm gram ACETONE FUSCHIN SOLUTION – RA3
83Hóa chất dùng cho máy nhuộm gram FUSCHIN SOLUTION – RA4
84Hóa chất dùng cho máy nhuộm gram IODINE SOLUTION - RB
85Hóa chất dùng cho máy nhuộm gram CRYSTAL VIOLET SOLUTION - RC
86Chất nhuộm vi khuẩn dùng cho máy nhuộm gram tự động PREVI

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)