Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC MINH

---------------------------

Số 0119/DM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 23 tháng 08 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC MINH

Mã số thuế: 0101791710

Địa chỉ: Phòng 316 tòa nhà 142 Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): Chi Nhánh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ ĐỨC MINH - Sô 515, Huỳnh Văn Banh, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phạm Thị Minh Đức

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011764050   ngày cấp: 03/10/2007   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 8435111120   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Phạm Thị Minh Đức

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011764050   ngày cấp: 03/10/2007   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

(2) Họ và tên: Trần Thanh Tú

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001195008613   ngày cấp: 27/03/2017   nơi cấp: Cục cảnh sát Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

(3) Họ và tên: Phạm Hồng Tiến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011857364   ngày cấp: 14/10/2008   nơi cấp: CA TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Đầu dò đoạn đặc hiệu dùng cho chẩn đoán trước sinh - XA X/Y (D-5608-100-OG)
2Đầu dò đoạn đặc hiệu dùng cho huyết học XL (CDKN2C/CKS1B) (D-5099-100-OG)
3Đầu dò đoạn đặc hiệu dùng cho huyết học XL 20q12/ 20qter plus (D-5121-100-OG)
4Đầu dò đoạn đặc hiệu dùng cho huyết học XL 5q31/5q33 (D-5042-100-OG)
5Đầu dò đoạn đặc hiệu dùng cho huyết học XL 7q22/7q36 (D-5043-100-TC)
6Đầu dò đoạn đặc hiệu dùng cho huyết học XL ATM/TP53 (D-5046-100-OG)
7Đầu dò đoạn đặc hiệu dùng cho huyết học XL DLEU/LAMP/ 12cen (D-5055-100-TC)
8Đầu dò đoạn đặc hiệu dùng cho huyết học XL DLEU/TP53 (D-5067-100-OG)
9Đầu dò đoạn đặc hiệu dùng cho huyết học XL t(14;16) IGH/MAF DF (D-5112-100-OG)
10Đầu dò đoạn đặc hiệu dùng cho huyết học XL t(4;14) FGFR3/IGH DF (D-5108-100-OG)
11Đầu dò đoạn đặc hiệu dùng cho huyết học XL TET2 (D-5038-100-OG)
12Đầu dò đoạn đặc hiệu dùng cho huyết học XL ABL2 BA (D-5138-100-OG)
13Đầu dò đoạn đặc hiệu dùng cho huyết học XL 5q32 PDGFRB BA (D-5104-100-OG)
14Đầu dò đoạn đặc hiệu dùng cho huyết học XL JAK2 BA (D-5098-100-OG)
15Đầu dò đặc hiệu dùng cho chẩn đoán trước sinh XA AneuScore I (D-5604-100-TC)
16Đầu dò đặc hiệu dùng cho chẩn đoán trước sinh XA 13/21 (D-5602-100-OG)
17Đầu dò đặc hiệu dùng cho chẩn đoán trước sinh XA X/Y/18 (D-5606-100-TC)
18Đầu dò đặc hiệu dùng cho chẩn đoán trước sinh XA AneuScore II (D-5609-100-TC)
19Đầu dò đoạn đặc hiệu dùng cho chẩn đoán trước sinh XA 13/18/21 (D-5607-100-TC)
20Đầu dò đặc hiệu dùng cho chẩn đoán khối u cứng XL ALK BA (D-6001-100-OG)
21Đầu dò đặc hiệu dùng cho chẩn đoán khối u cứng XL ROS1-GOPC BA (D-6029-100-OG)
22Đầu dò đặc hiệu dùng cho chẩn đoán khối u cứng XL ERBB2 (HER2/NEU) amp (D-6010-100-OG)
23Đầu dò đặc hiệu dùng cho huyết học XL t(14;18) IGH/BCL2 DF (D-5113-100-OG)
24Đầu dò đặc hiệu dùng cho huyết học XL BCL6 BA (D-6016-100-OG)
25Đầu dò đặc hiệu dùng cho huyết học XL t(11;14) MYEOV/IGH DF (D-5111-100-OG)
26Đầu dò đặc hiệu dùng cho huyết học XL t(8;14) MYC/IGH DF (D-5110-100-OG)
27Đầu dò đặc hiệu dùng cho chẩn đoán trước sinh XA AneuScore III (D-5613-100-TC)

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)