Hồ sơ đã công bố

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX - TẠI BẮC GIANG

---------------------------

Số 03/PCBMB-BG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Giang , ngày 16 tháng 09 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Giang

1. Tên cơ sở: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX - TẠI BẮC GIANG

Mã số thuế: 000108430005

Địa chỉ: Số nhà 25 Đường Đặng Thị Nho, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phan Thị Khánh Vân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 120947207   ngày cấp: 17/08/2004   nơi cấp: Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại cố định: 0912084107   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Đào Thu Hà

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 121434712   ngày cấp: 26/11/2015   nơi cấp: CA Tỉnh Bắc Giang

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

(2) Họ và tên: Thân Trọng Nhân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 121393751   ngày cấp: 08/02/2015   nơi cấp: CA Tỉnh Bắc Giang

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

(3) Họ và tên: Bùi Thị Mai

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 121253570   ngày cấp: 09/06/2015   nơi cấp: CA Tỉnh Bắc Giang

Trình độ chuyên môn: Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

(4) Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 121394652   ngày cấp: 05/08/2010   nơi cấp: CA Tỉnh Bắc Giang

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

(5) Họ và tên: Phan Thị Khánh Vân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 120947207   ngày cấp: 17/08/2004   nơi cấp: CA Tỉnh Bắc Giang

Trình độ chuyên môn: Kinh doanh và quản lý

(6) Họ và tên: Hà Thị Tuyết

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 120761310   ngày cấp: 20/10/2004   nơi cấp: CA Tỉnh Bắc Giang

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Tất cả các loại trang thiết bị y tế được phân loại B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Bắc Giang nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)