Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIỆP HƯNG

---------------------------

Số 009/2017/CV-HH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Giang , ngày 19 tháng 09 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Giang

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIỆP HƯNG

Mã số thuế: 2400.351.045

Địa chỉ: Số 6, ngõ 75 Đường Vương Văn Trà, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIỆP HƯNG

Địa chỉ cơ sở sản xuất: CỤM CÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN ĐỒI NGÔ, HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02043589595    Fax:

Email: linhnguyenthithuy@vietstar-research.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN HỮU HƯNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 121384897   ngày cấp: 09/03/2004   nơi cấp: Công an Bắc Giang

Điện thoại cố định: 0973 122 228   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Thị Thu Hà

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 121084842   ngày cấp: 15/01/2008   nơi cấp: CÔNG AN BẮC GIANG

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 144  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1BÔNG Y TẾ THẤM NƯỚC60000
2BÔNG Y TẾ KHÔNG THẤM NƯỚC30000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)