Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM THÁI DƯƠNG

---------------------------

Số 36/2016/NĐ-CP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 17 tháng 12 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 0313184965

Địa chỉ: Lầu 2, 51/2A Thành Thái, Phường 14, quận 10, Tp HCM, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: QUẢN TRỌNG HƯNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012878631   ngày cấp: 04/04/2008   nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0912051286   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201620135   ngày cấp: 24/05/2008   nơi cấp: Công an Thành phố Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024921655   ngày cấp: 22/05/2008   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1OKUSKIN GEL

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)