Hồ sơ đã công bố

CTY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM PHARMA

---------------------------

Số 01/2019/CV-KIMPHARMA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 24 tháng 12 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CTY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM PHARMA

Mã số thuế: 0313501974

Địa chỉ: 47/10C Đường Phú Thọ, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phường 01, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh Kiểm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022823674   ngày cấp: 09/06/2014   nơi cấp: CA TP. HCM

Điện thoại cố định: 0946184968   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG QUỐC HUY

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 240884335   ngày cấp: 28/02/2015   nơi cấp: CÔNG AN TỈNH ĐAK LAK

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Kinh doanh Vật tư tiêu hao ( ống tiêm, bao tay, găng tay, băng gạc, đồ bảo hộ lao động ...) và các loại trang thiết bị, vậ tư tiêu hao B, C, D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)