Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM

---------------------------

Số 001/2019/CBPL-SVN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 15 tháng 08 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0309877893

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 02839979400 Fax:  02839979405

Email: vu.lien@sysmex.com.vn Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thành An

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 048070000087   ngày cấp: 12/12/2016   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0903029855   Điện thoại di động: 0903029855

3. Người thực hiện phân loại:

(1) Họ và tên: Nguyễn Danh Tăng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001080012220   ngày cấp: 05/05/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 19000611/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 15/08/2019

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro

(2) Họ và tên: Nguyễn Đức Tuấn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038092012600   ngày cấp: 26/10/2018   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 19000613/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 15/08/2019

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số