Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH Y TẾ ROCO

---------------------------

Số 11.2019/BCD-ROCO

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hải Phòng , ngày 04 tháng 12 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Phòng

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH Y TẾ ROCO

Mã số thuế: 0201978198

Địa chỉ: số 19 Kỳ Đồng, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: vũ thị Chung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 030180004122   ngày cấp: 17/08/2017   nơi cấp: cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQD về dân cư

Điện thoại cố định: 0912759175   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Đỗ Thị Trang Nhung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 031676369   ngày cấp: 14/07/2007   nơi cấp: CA Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế không xâm nhập
2Trang thiết bị y tế xâm nhập
3Trang thiết bị y tế chủ động
4Các trang thiết bị y tế dùng cho mục đích riêng
5Trang thiết bị chẩn đoán in vitro

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hải Phòng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)