Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN CHEMILENS VIỆT NAM

---------------------------

Số 01/VBCB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hải Dương , ngày 18 tháng 12 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN CHEMILENS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0800451185

Địa chỉ: Lô đất XN 42-1, khu công nghiệp Đại An, Phường Tứ Minh, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Tên cơ sở sản xuất: Công ty cổ phần Chemilens Việt Nam

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô đất XN 42-1, khu công nghiệp Đại An, Phường Tứ Minh, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203559260    Fax: 02203559259

Email: bangtt@chemilens.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lee Sung Jae

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M16511103   ngày cấp: 28/02/2013   nơi cấp: Hàn Quốc

Điện thoại cố định: 02203559260   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Jeong Gyeong Tae

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M53499346   ngày cấp: 05/09/2019   nơi cấp: Hàn Quốc

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 96  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Mắt kính thuốc (Mắt kính cận thị, mắt kính viễn thị, mắt kính loạn thị)30000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)