Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG XANH VIỆT

---------------------------

Số 123/VBCB-YTA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hải Dương , ngày 16 tháng 08 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG XANH VIỆT

Mã số thuế: 0800892214

Địa chỉ: ĐỘI 7 XÓM TIỀN PHONG THÔN HOÀNG XÁ XÃ QUYẾT THẮNG HUYỆN THANH HÀ TỈNH HẢI DƯƠNG, Xã Quyết Thắng, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG XANH VIỆT

Địa chỉ cơ sở sản xuất: ĐỘI 7 XÓM TIỀN PHONG THÔN HOÀNG XÁ XÃ QUYẾT THẮNG HUYỆN THANH HÀ TỈNH HẢI DƯƠNG, Xã Quyết Thắng, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203544681    Fax:

Email: congtyxanhviet.hd@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: đồng thị trang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 141961125   ngày cấp: 27/06/1997   nơi cấp: công an tỉnh hải dương

Điện thoại cố định: 0384917152   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: đồng thị trinh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 141960099   ngày cấp: 24/09/2010   nơi cấp: công an hải dương

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1nước muối sinh lý 0,9%10000
2cồn ethanol 70 độ20000
3cồn ethanol 90 độ 20000
4muối nabica 10000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)