Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÙNG BÁCH

---------------------------

Số 01-2019/CB-TB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 01 tháng 10 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÙNG BÁCH

Mã số thuế: 0102019659

Địa chỉ: Số C22, Tổ 4, Cụm1, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011727572   ngày cấp: 01/12/2003   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 047539227   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Thành

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001072012262   ngày cấp: 21/03/2017   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Trịnh Thu Hà

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011642724   ngày cấp: 09/04/2013   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
2Các loại thiết bị, vật tư y tế tiêu hao, sinh phẩm, hóa phẩm, các loại test thử nhanh

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)