Hồ sơ đã công bố

HỘ KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH TRANG

---------------------------

Số 01-2019/CB-BT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 01 tháng 10 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: HỘ KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH TRANG

Mã số thuế: 0101591969

Địa chỉ: Lô TT5, dãy N5, ô số 6, Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Thị Thủy Ngân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011669822   ngày cấp: 23/08/2005   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 0917517336   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Trần Thị Thủy Ngân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011669822   ngày cấp: 23/08/2005   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Vũ Ngọc Tuyển

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 163392305   ngày cấp: 23/12/2013   nơi cấp: Nam Định

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
2Các loại thiết bị, vật tư y tế tiêu hao, sinh phẩm, hóa phẩm

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)