Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH

---------------------------

Số 0219/VA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 19 tháng 09 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH

Mã số thuế: 0101284414

Địa chỉ: Cụm công nghiệp liên phương, xã liên phương, huyện Thường tín, thành phố Hà Nội, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LIÊN DOANH VIỆT ANH

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Cụm công nghiệp Liên Phương, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02433765468    Fax: 02433765466

Email: vietanhviagroup@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Văn Dũng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 036091001102   ngày cấp: 29/12/2015   nơi cấp: CA Nam Định

Điện thoại cố định: 0969541263   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Đặng Trung Quý

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025083000286   ngày cấp: 19/01/2016   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQL về Dân cư

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 60  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Dung dịch Povidone Iod5000
2Cồn 70°5000
3Cồn 90°5000
4Nước oxy già 3%5000
5Dung dịch nước muối 5000
6Dung dịch vệ sinh mũi5000
7Dung dịch vệ sinh da, móng, tóc5000
8Dung dịch vệ sinh tai5000
9Dung dịch vệ sinh khoang miệng5000
10Dung dịch vệ sinh phụ nữ5000
11Bột hòa tan vệ sinh miệng5000
12Bột hòa tan vệ sinh da, móng, tóc5000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)