Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆP CƯỜNG THỊNH

---------------------------

Số 01/2019/VBCB-HCT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 24 tháng 09 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆP CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 0315175564

Địa chỉ: Số 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Vũ Thị Thúy Vi

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079183002777   ngày cấp: 06/07/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG vè dân cư

Điện thoại cố định: 0797204451   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: BẠCH MINH KHÔI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024888624   ngày cấp: 15/01/2008   nơi cấp: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: NGUYỄN NGỌC HUY

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 281234982   ngày cấp: 15/08/2015   nơi cấp: Tỉnh Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bơm tiêm điện máy truyền dịch tự động
2Nhóm sản phẩm thủy tinh thể
3Nhóm hàng mạch máu nhân tạo
4Nhóm hàng buồng tiêm đặt dưới da
5Nhóm hàng can thiệp mạch máu ngoại biên
6Nhóm hàng hồi sức cấp cứu

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)