Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH

---------------------------

Số 19-19/VBAL

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nam Định , ngày 26 tháng 09 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nam Định

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH

Mã số thuế: 0600810461

Địa chỉ: Lô 52, 53, 54 Cụm công nghiệp An Xá, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Xã Mỹ Xá, Nam Định, Tỉnh Nam Định

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Chí Dũng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 161837022   ngày cấp: 06/02/2015   nơi cấp: Công an Nam Định

Điện thoại cố định: 02283666968   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Văn Hoàng Đạo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 074045000002   ngày cấp: 06/04/2016   nơi cấp: CA Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Gạc phẫu thuật 10cm x10cm x 4 lớp, VT
2Gạc phẫu thuật 10cm x10cm x 4 lớp,KVT
3Gạc phẫu thuật 10cm x10cm x 6 lớp, VT, CQ
4Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 6 lớp, VT
5Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 6 lớp, KVT
6Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp, VT
7Gạc phẫu thuật 10cm x10cm x 8 lớp, VT CQ
8Gạc phẫu thuật 8cm x10cm x 8 lớp, VT
9Gạc phẫu thuật 10cm x10cm x 12 lớp, KVT
10Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 12 lớp, KVT, CQ
11Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 12 lớp, VT, CQ
12Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 12 lớp, VT
13Gạc phẫu thuật 10cm x10cm x 6 lớp, KVT
14Gạc phẫu thuật 10cm x10cm x 8 lớp, KVT
15Gạc phẫu thuật 10cm x 20cm x 8 lớp, KVT
16Gạc phẫu thuật 15cm x 15cm x 3 lớp, VT
17Gạc phẫu thuật 5cm x 5cm x 6 lớp, VT
18Gạc phẫu thuật 5cm x 5cm x 8 lớp, VT
19Gạc phẫu thuật 5cm x 5cm x 8 lớp, KVT
20Gạc phẫu thuật 5cm x 6cm x 8 lớp, VT
21Gạc phẫu thuật 5cm x 7cm x 8 lớp, VT
22Gạc phẫu thuật 5cm x 7cm x 8 lớp, KVT
23Gạc phẫu thuật 5cm x 7cm x 12 lớp, VT
24Gạc phẫu thuật 5cm x 6,5cm x 12 lớp, VT
25Gạc phẫu thuật 6cm x 10cm x 12 lớp, VT
26Gạc phẫu thuật 6cm x 10cm x 12 lớp, KVT
27Gạc phẫu thuật 7,5cm x 20cm x 8 lớp VT
28Gạc phẫu thuật 7,5cm x 20cm x 8 lớp, CQ
29Gạc phẫu thuật 7cm x 10cm x 12 lớp, KVT
30Gạc phẫu thuật 7cm x10cm x 4 lớp, VT
31Gạc phẫu thuật 7cm x10cm x 8 lớp, VT
32Gạc phẫu thuật 7cm x 10cm x 8 lớp, KVT
33Gạc phẫu thuật 7cm x11cm x 12 lớp, VT
34Gạc phẫu thuật 7cm x11cm x 12 lớp, VTCQ
35Gạc phẫu thuật 5cm x 5cmx 4 lớp, VT
36Gạc phẫu thuật 7cm x10cm x 12 lớp, KVT
37Gạc phẫu thuật 7cm x11cm x 12 lớp, KVT
38Gạc phẫu thuật 7,5cm x7,5cm x 8 lớp,VT
39Gạc phẫu thuật 7,5cm x7,5cm x 8 lớp, KVT
40Gạc phẫu thuật 9cm x14cm x 4 lớp, VT
41Gạc phẫu thuật 8cm x 8cm x 8 lớp, VT
42Gạc phẫu thuật 5cm x 7cm x 8 lớp, KVT
43Gạc phẫu thuật 5cm x 7,5cm x 8 lớp, VT, CQ
44Gạc phẫu thuật 7cm x 11cm x 12 lớp, VT
45Gạc phẫu thuật 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp, VT
46Gạc phẫu thuật 7,5cm x7,5cm x 8 lớp, VT, cản quang
47Gạc phẫu thuật 8cm x 12cm x 12 lớp, vô trùng
48Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 20cm x 3 lớp, VT
49Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 40cm x 5 lớp, VT
50Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 80cm x 4 lớp, VT
51Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 80cm x 4 lớp, VTCQ
52Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 80cm x 8 lớp, VT
53Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 80cm x 6 lớp, VT, CQ
54Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 30cm x 4 lớp, VT
55Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 30cm x 4 lớp, VT
56Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 30cm x 6 lớp, VT
57Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 30cm x 12 lớp, VT
58Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp, VT, CQ
59Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp, VT, CQ
60Gạc phẫu thuật ổ bụng 35cm x 40cm x 4 lớp, VT, CQ
61Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp, VT, CQ
62Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp, VT,CQ
63Gạc phẫu thuật ổ bụng 40cm x 40cm x 6 lớp, VT,CQ
64Gạc phẫu thuật ổ bụng 40cm x 40cm x 8 lớp, VT, CQ
65Gạc phẫu thuật ổ bụng 40cm x 40cm x 4 lớp, VT, CQ
66Gạc phẫu thuật ổ bụng 40cm x 45cm x 10 lớp, VT, CQ
67Gạc phẫu thuật ổ bụng 40cm x 80cm x 4 lớp, VT, CQ
68Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 30cm x 4 lớp, VT,CQ
69Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 30cm x 6 lớp, VT,CQ
70Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 30cm x 6 lớp, VT, CQ
71Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 30cm x 9 lớp
72Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp, VT
73Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp, VT, cản quang
74Gạc phẫu thuật ổ bụng 40cm x 40cm x 6 lớp, VT
75Gạc phẫu thuật ổ bụng 40cm x 40cm x 8 lớp, VT
76Gạc phẫu thuật ổ bụng 40cm x 40cm x 8 lớp, VT,cản quang
77Gạc phẫu thuật ổ bụng 40cm x 40cm x 10 lớp, VT
78Gạc phẫu thuật ổ bụng 40cm x 80cm x 4 lớp, VTCQ
79Gạc phẫu thuật ổ bụng 25cm x 80cm x 4 lớp,KVT,CQ
80Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 10 lớp, KVT,CQ
81Gạc phẫu thuật ổ bụng 40cm x 40cm x 12 lớp, VT
82Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 80cm x 6 lớp, VT,cản quang
83Meche 3,5cm x 75cm x 6 lớp, VT, CQ
84Meche 3,5cm x 75cm x 8 lớp, VT, CQ
85Meche 3,5cm x 75cm x 6lớp, VT,
86Gạc Meche phẫu thuật 3,5cm x 75cm x 8 lớp, VT
87Gạc Meche phẫu thuật 5cm x 75cm x 8 lớp, VT
88Gạc Meche phẫu thuật 5cm x 75cm x 8 lớp, VT CQ
89Gạc Meche phẫu thuật 4,5cm x 80cm x 4 lớp, VT
90Gạc Meche phẫu thuật 4,5cm x 150cm x 4 lớp, VT
91Gạc PTKD 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp, VT, CQ
92Gạc PTKD 7,5x7,5cm x 6 lớp, VT
93Gạc PTKD 7,5cm x 7,5cm x 8 lớp, VT
94Gạc PTKD 10cm x 10cm x 6 lớp, VT
95Gạc PTKD 10cm x 10cm x 4 lớp, VT
96Gạc PTKD 5cm x 20cm x 8 lớp, VT
97Gạc PTKD 10cm x 10cm x 2 lớp, VT xẻ giữa
98Gạc PTKD 10cm x 10cm x 2 lớp, VT
99Gạc lót đốc kim 3cm x 4cm x 4 lớp, VT
100Gạc cầu đa khoa Fi30 x 1lớp, KVT
101Gạc cầu đa khoa Fi30 x 1lớp, VT
102Gạc cầu đa khoa Fi40 x 1lớp, KVT
103Gạc cầu đa khoa Fi40 x 1lớp, VT
104Gạc cầu đa khoa Fi30 x 2 lớp, KVT
105Gạc cầu đa khoa Fi30 x 2 lớp, VT
106Gạc cầu đa khoa Fi40 x 2 lớp, VT
107Gạc cầu đa khoa Fi40 x 2 lớp, KVT
108Gạc cầu sản khoa Fi45 x 1lớp, VT
109Gạc cầu sản khoa Fi50, VT
110Gạc củ ấu sản khoa, VT
111Gạc cầu đa khoa Fi45 x 1lớp, VTCQ
112Gạc cầu đa khoa Fi50 x 1 lớp, VTCQ
113Gạc cầu đa khoa Fi50 x 1 lớpVT
114Gạc chèn thận, VT
115Gạc thận 3,5cm x 4,5cm x 80 lớp, KVT
116Gạc ruột thừa 5cm x 80cm x 6 lớp, VT, CQ
117Gạc ruột thừa 6cm x 80cm x 3 lớp, VT, CQ
118Gạc thận nhân tạo 3,5cm x 4,5cm x 80 lớp, VT
119Gạc dẫn lưu 1,5cm x 100cm x4 lớp, VT
120Gạc dẫn lưu 0,75cm x 100cm x4 lớp, VT
121Gạc hút 20x 20cm, VT
122Gạc hút 30x 30cm, VT
123Gói Đại phẫu, 50g/th
124Gói Trung phẫu, 60g/th
125Gói Tiểu phẫu, 400g/th
126Gói mổ đẻ (2 loại/g) 50g/th
127Gói thay băng (2 loại/g) 500g/th
128Gói băng vết mổ 30x30(5c/g) 1000g/th
129Gói rửa bụng 30x30, (5c/g)
130Bông gạc KD ĐVT 6cm x 15cm, VT
131Bông gạc KD ĐVT 8cm x 15cm, VT
132Bông gạc KD ĐVT 20cm x 20cm, VT
133Bông gạc KD ĐVT 10cm x 20cm, VT
134Bông gạc KD ĐVT 10cm x 20cm, KVT
135Bông gạc KD ĐVT 15cm x 20cm, VT
136Bông gạc KD ĐVT 10cm x 10cm, KVT
137Bông gạc KD ĐVT 8cm x 12cm, KVT
138Bông gạc KD ĐVT 8cm x 20cm, KVT
139Bông gạc KD ĐVT 7cm x 10cm, VT
140Bông gạc KD ĐVT 9cm x 25cm x 8 lớp, VT
141Bông gạc KD ĐVT 6cm x 22cm, VT
142Gạc cầu sản khoa Fi45 x 1lớp, VT
143Gạc cầu sản khoa Fi50, VT
144Gạc củ ấu sản khoa, VT
145Gạc cầu sản khoa Fi45 x 1lớp, VTCQ
146Gạc cầu sản khoa Fi50,VTCQ
147Gạc Băng mắt 5cm x 7cm x 8 lớp, VT
148Gạc Băng mắt 5cm x 7cm x 8 lớp, VT

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Nam Định nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)