Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ

---------------------------

Số 0109-VBCB/ĐKSX

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 27 tháng 09 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Phước

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CP SXKD SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN Y TẾ VIỆT MỸ

Mã số thuế: 0314225188

Địa chỉ: 38 đường D1,, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: Chi nhánh Công Ty CP SXKD Sinh Phẩm Chẩn Đoán Y Tế Việt Mỹ

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 1251 QL 14, Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0862908914    Fax:

Email: hathutrang2004vn@yahoo.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Hà Mộng Bắc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025224536   ngày cấp: 11/02/2010   nơi cấp: CA. TP Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0988960775   Điện thoại di động: 0988960775

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

(1) Họ và tên: XU CHENG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: G24143094   ngày cấp: 15/08/2007   nơi cấp: Trung Quốc

Trình độ chuyên môn: Khoa học tự nhiên

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 156  tháng.

(2) Họ và tên: Phùng Miệu Hiền

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023577713   ngày cấp: 31/08/2011   nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Khoa học tự nhiên

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 150  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Sinh phẩm chẩn đoán nhanh (Test nhanh)2500000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)