Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGÂN

---------------------------

Số 01/CV-HN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 05 tháng 06 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGÂN

Mã số thuế: 0313561331

Địa chỉ: 9A đường Hồ Xuân Hương, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Bá Quốc Khang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001068008928   ngày cấp: 17/10/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát

Điện thoại cố định: 0908361472   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Thế Tuấn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 187400260   ngày cấp: 17/07/2011   nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Hệ thống máy cộng hưởng từ các loại, Trang thiết bị vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho máy chụp cộng hưởng từ
2Hệ thống máy chụp căt lớp vi tính các loại, Trang thiết bị vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho máy chụp căt lớp vi tính
3Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể, tán sỏi nội soi các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể, tán sỏi nội soi
4Máy phẫu thuật các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho máy phãu thuật
5Máy siêu âm điều trị các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện̉ sử dụng cho máy siêu âm điều trị
6Máy in phim các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho máy in phim các loại
7Máy đo mật độ xương các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện̉ sử dụng cho máy đo mật độ xương
8Máy nội soi các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho máy nội soi
9Máy đo chức năng hô hấp các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện̉ sử dụng cho máy đo chức năng hô hấp
10Máy vật lý điệń trị liệu đa năng các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện̉ sử dụng cho máy vật lý điệń trị liệu đa năng
11Máy điện não đồ các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện̉ sử dụng cho máy điện não đồ
12Máy theo dõi sản khoa các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện̉ sử dụng cho máy theo dõi sản khoa
13Máy điện tim các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện̉ sử dụng cho máy điện tim
14Máy Laser điều trị các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện̉ sử dụng cho máy Laser điều trị
15Máy Monitor theo dõi bệnh nhân các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện̉ sử dụng cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân
16Máy giúp thở, máy giúp thở đa năng các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện̉ sử dụng cho Máy giúp thở, máy giúp thở đa năng
17Máy gây mê các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện̉ sử dụng cho Máy gây mê
18Máy gay mê kèm thở các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện̉ sử dụng cho máy gay mê kèm thở
19Máy hút dịch (hút điện) các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện̉ sử dụng cho máy hút dịch (hút điện)
20Máy điện xung các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện̉ sử dụng cho máy điện xung
21Máy làm nóng Parafin các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện̉ sử dụng cho máy làm nóng Parafin
22Máy chụp X quang các loại, Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho máy chụp X quang
23Máy chụp X quang kỹ thuật số các loại, Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử sử dụng cho máy chụp X quang kỹ thuật số
24Máy ly tâm các loại, Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho máy ly tâm
25Máy lắc máu các loại, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho máy lắc máu
26Máy cất nước các loại, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho cất nước
27Máy đo đường huyết các loại, hoá chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy đo đường huyết
28Máy định nhóm máu các loại, hoá chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy định nhóm máu
29Máy định danh vi khuẩn, vi rút các loại, hoá chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy
30Máy chiết tách tiểu cầu các loại, hoá chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy chiết tách tiểu cầu
31Máy phân tích khí máu các loại, hoá chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy phân tích khí máu
32Máy cấy máu các loại, hoá chất (chất thử), chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy cấy máu
33Máy đo tốc độ máu lắng các loại, chất thử chẩn đoán, chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy đo tốc độ máu lắng
34Máy phân tích điện giải các loại, hoá chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy phân tích điện giải
35Máy cấy lao các loại, chất thử chẩn đoán, chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy cấy lao
36Máy Real time (Hệ thống chiết tách tế bào), hoá chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy Real time (Hệ thống chiết tách tế bào)
37Máy siêu âm các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy siêu âm
38Máy xét nghiệm Hemoglobin Ale (HbAlC), hoá chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm Hemoglobin Ale (HbAlC)
39Máy xét nghiệm sinh hoá các loại, hoá chất xét nghiệm (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá
40Máy xét nghiệm Elisa các loại, hoá chất xét nghiệm, (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho xét nghiệm Elisa
41Máy xét nghiệm huyết học các loại, hoá chất xét nghiệm, (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm huyết học
42Máy xét nghiệm đông máu các loại, hoá chất xét nghiệm, (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm đông máu
43Máy xét nghiệm nước tiểu các loại, test xét nghiệm ( Test thử chuẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu
44Máy xét nghiệm miễn dịch các loại, hoá chất xét nghiệm, (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho Máy xét nghiệm miễn dịch
45Máy đo vi khuẩn HP qua hơi thở các loại, hoá chất xét nghiệm, (chất thử chẩn đoán), chất hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, vật liệu kiểm soát, dung dịch rửa, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho Máy đo vi khuẩn HP qua hơi thở
46Nội thất bệnh viện các loại: Giường cấp cứu, tủ đầu giường, cáng, xe đẩy cáng....
47Thiết bị phục hồi chức năng: Máy siêu âm điều trị, hệ thống kéo giãn cổ, cột sống...
48Thiết bị phòng mổ, dụng cụ phẫu thuật các loại: Dao mổ điện, bơm tiêm điện, máy truyền dịch, đèn mổ, bàn mổ đa năng, tủ sấy, máy thở, máy mê...
49Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho hệ thống phẫu thuật chuyên ngành nhãn khoa ( Laser Excimer, phemtosecond laser, Phaco, máy cắt dịch kính, máy cắt vạt giác mạc
50Bơm tiêm điện, bơm truyền dịch các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện dùng cho Bơm tiêm điện, bơm truyền dịch
51Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng để chẩn đoán bằng đồng vị phóng xạ (hệ thống PET, PET/CT, SPECT, SPECT/CT, thiết bị đo độ tập trung i ốt I130)
52Các loại thiết bị, vật liệu can thiệp vào cơ thể thuộc chuyên khoa tim mạch, thần kinh sọ não
53Trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho hệ thống khí y tế trung tâm
54Các trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, thuốc thử, chất hiệu chẩn khác sử dụng trong y tế
55Tủ bảo quản máu các loại, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho tủ bảo quản máu
56Tủ an toàn sinh học các loại, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Tủ an toàn sinh học
57Tủ ấm các loại, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Tủ ấm
58Tủ sấy các loại, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Tủ sấy
59Tủ nuôi cấy vi sinh các loại, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Tủ nuôi cấy vi sinh
60Tủ bảo quản hoá chất, chất thử các loại, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Tủ Tủ bảo quản hoá chất, chất thử
61Kính (sinh) hiển vi các loại, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Kính (sinh) hiển vi
62Nồi hấp các loại, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Nồi hấp
63Dao (máy) phẫu thuật các loại, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Dao (máy) phẫu thuật
64Lồng ấp sơ sinh các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Lồng ấp sơ sinh
65Máy phân tích tinh trùng các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy phân tích tinh trùng
66Bàn ghế khám tai mũi họng các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Bàn ghế khám tai mũi họng
67Đèn chiếu vàng da các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Đèn chiếu vàng da
68Ghê làḿ răng các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho ghế làm răng
69Đèn soi đáy mắt các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Đèn soi đáy mắt
70Máy sốc tim các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy sốc tim
71Hệ thống rửa, sấy tay các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Hệ thống rửa, sấy tay
72Máy soi phân tích da các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy soi phân tích da
73Máy khoan, cưa xương các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy khoan, cưa xương
74Máy cắt đôt điện cao tần các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy cắt đôt điện cao tần
75Máy tạo ô xy các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy tạo ô xy
76Máy hô hấp kế các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy hô hấp kế
77Đầu dò phụ kiện siêu âm các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Đầu dò phụ kiện siêu âm
78Máy soi cổ tử cung các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy soi cổ tử cung
79Máy theo dõi điện tim gắng sức không dây các loại, vật tư tiêu hao, linh phụ kiện sử dụng cho Máy theo dõi điện tim gắng sức không dây
80Các trang thiết bị y tế loại B, C, D và các vật tư y tế khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)