Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHA NAM- CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

---------------------------

Số 01.2019

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Khánh Hòa , ngày 06 tháng 06 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Khánh Hòa

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHA NAM- CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 0303441518-002

Địa chỉ: 38 DÃ TƯỢNG, Phường Phước Long, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: ĐINH THỊ NGỌC MẪN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201374993   ngày cấp: 17/01/2015   nơi cấp: CA Đà Nẵng

Điện thoại cố định: 0905624353   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ YẾN LAN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 225503040   ngày cấp: 11/02/2009   nơi cấp: CONG AN KHANH HOA

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Dung dịch vệ sinh mũi Xisat 15
2Dung dịch vệ sinh mũi nước biển sâu Xisat trẻ em
3Dung dịch vệ sinh mũi nước biển sâu Xisat người lớn
4Dung dịch vệ sinh mũi nước biển sâu Xisat viêm mũi
5Dung dịch vệ sinh mũi nước biển sâu Xisat XP trẻ em
6Dung dịch vệ sinh mũi nước biển sâu Xisat XP người lớn
7Dung dịch xịt mũi nước biển sâu ưu trương XYPENAT 30ml
8Dung dịch xịt mũi nước biển sâu ưu trương XYPENAT 75ml
9Dung dịch vệ sinh mũi XYPENAT 30ml
10Dung dịch vệ sinh mũi XYPENAT 75ml
11Các trang thiết bị y tế nhóm B,C,D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Khánh Hòa nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)