Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẠI LỘC

---------------------------

Số 06/2019/ĐL

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 11 tháng 06 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẠI LỘC

Mã số thuế: 0312671268

Địa chỉ: 591/4/16 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: LƯU VĂN TOÀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038087014022   ngày cấp: 02/01/2019   nơi cấp: CA.THANH HÓA

Điện thoại cố định: 0902686171   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Trần Thị Bé Ca

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025805290   ngày cấp: 16/10/2013   nơi cấp: CA. TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC
2MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA
3MÁY XÉT NGHIỆM HBA1C
4MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU
5MÁY XÉT NGHIỆM ION ĐỒ
6MÁY XÉT NGHIỆM KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH
7MÁY XÉT NGHIỆM H. PYLORI HƠI THỞ C13
8MÁY XÉT NGHIỆM H. PYLORI HƠI THỞ C14
9MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH
10MÁY XÉT NGHIỆM ELISA
11MÁY XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU
12MÁY XQUANG
13MÁY CT
14MÁY SIÊU ÂM
15HỆ THỐNG PCR
16HỆ THỐNG NHUỘM TẾ BÀO
17MÁY XÉT NGHIỆM DỊ ỨNG
18HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC
19HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA
20HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM HBA1C
21HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ION ĐỒ
22HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH
23HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH
24HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ELISA
25HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU
26HÓA CHẤT PCR
27HÓA CHẤT NHUỘM TẾ BÀO
28HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM DỊ ỨNG
29TEST NHANH

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)