Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 - CHI NHÁNH NGHỆ AN

---------------------------

Số 01VT/CPC1NA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 31 tháng 07 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 - CHI NHÁNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 0100108536-016

Địa chỉ: số 11, đường LêNin, xóm 19, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Xã Nghi Phú, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Công Hoàn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 040085004792   ngày cấp: 08/04/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0934889935   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Lê Công Hoàn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186249357   ngày cấp: 08/05/2012   nơi cấp: Công An Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186753498   ngày cấp: 06/01/2018   nơi cấp: Công An Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bơm tiêm Insulin
2Kim dùng cho bút tiêm insulin
3Túi máu đơn, túi máu đôi, túi máu ba, túi máu bốn
4Khung giá đỡ động mạch vành
5Bộ gây tê ngoài màng cứng đầy đủ
6Bộ gây tê ngoài màng cứng và gây tê tủy sống phối hợp
7Catheter tĩnh mạch trung tâm
8Kim chọc dò tủy sống
9Kim gây tê, gây mê
10Kim luồn tĩnh mạch an toàn

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Nghệ An nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)