Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

---------------------------

Số 0815/2019-PD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội , ngày 15 tháng 08 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0101088272

Địa chỉ: Số 20, ngõ 7, phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 02435738301 Fax:  02435738303

Email: binh.giang_hn@eastern.vn Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thành

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012999900   ngày cấp: 27/02/2008   nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Điện thoại cố định: 02435738301   Điện thoại di động: 0903411042

3. Người thực hiện phân loại:

(1) Họ và tên: Hà Thị Thế

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125156260   ngày cấp: 01/04/2010   nơi cấp: Công An Bắc Ninh

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 19000518/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 15/08/2019

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro và Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro

(2) Họ và tên: PHẠM HẢI HÀ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001086021239   ngày cấp: 14/11/2017   nơi cấp: Tổng Cục cảnh sát

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 19000520/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 15/08/2019

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro và Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số