Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MỸ LINH

---------------------------

Số 002-2019/ML-VBCB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 29 tháng 03 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MỸ LINH

Mã số thuế: 0311278583

Địa chỉ: 280A17 Lương Định Của, Khu phố 1, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: TRƯƠNG XUÂN HUY

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 272671354   ngày cấp: 24/05/2014   nơi cấp: Công an Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại cố định: 0939737688   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Lê Thị Kim Hồng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 260886445   ngày cấp: 04/11/2005   nơi cấp: Công an Tỉnh Bình Thuận

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Lê Thành Thức

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 261347497   ngày cấp: 21/03/2011   nơi cấp: Công an Tỉnh Bình Thuận

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Tất cả các trang thiết bị phục vụ trong công tác y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)