Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TÊ VIỆT NAM

---------------------------

Số 01/2018/CB/MPV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Ninh Bình , ngày 27 tháng 07 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Ninh Bình

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TÊ VIỆT NAM

Mã số thuế: 2700349706

Địa chỉ: Lô B5 - Khu công nghiệp Tam Điệp, Xã Quang Sơn, Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô B5 - KCN Tam Điệp - TP Tam Điệp - Ninh Bình, Xã Quang Sơn, Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 02293777588    Fax: 02223777589

Email: haonv@mpv.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Văn Hảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012956536   ngày cấp: 10/04/2007   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 02293777588   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN VĂN HẢO

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012956536   ngày cấp: 10/04/2007   nơi cấp: CA Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 117  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Bơm tiêm MPV 1ml15000000
2Bơm tiêm MPV 3ml100000000
3Bơm tiêm MPV 5ml150000000
4Bơm tiêm MPV 10ml100000000
5Bơm tiêm MPV 20ml20000000
6Bơm tiêm MPV 50ml20000000
7Bơm cho ăn MPV 50ml20000000
8Dây truyền dịch MPV50000000
9Dây truyền dịch ECO15000000
10Dây truyền dịch SPE15000000
11Kim cánh bướm MPV15000000
12Kẹp rốn MPV10000000
13Mỏ vịt MPV10000000
14Túi đựng nước tiểu MPV10000000
15Dây hút nhớt MPV10000000
16Dây thở oxy 1 nhánh MPV10000000
17Dây thở oxy 2 nhánh MPV10000000
18Mặt nạ thở oxy MPV10000000
19Bơm tiêm Insulin10000000
20Dây truyền dịch EXA15000000
21Ống nghiệm MPV50000000
22Ống hút điều kinh 50000000
23Bộ Dây truyền máu15000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)