Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH PHÚC

---------------------------

Số 02/2018/CV-YTVP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Vĩnh Phúc , ngày 30 tháng 05 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Vĩnh Phúc

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500589852

Địa chỉ: So nha 43 khu 4 xa Tien Chau, Thi xa Phuc Yen, Vinh Phuc, Xã Tiền Châu, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Duy Lương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 141613375   ngày cấp: 25/03/2014   nơi cấp: Hải Dương

Điện thoại cố định: 0989161129   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Thọ Tiến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142675881   ngày cấp: 21/10/2009   nơi cấp: Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1xy lanh tiêm tiểu đường BD ultra- fine

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Vĩnh Phúc nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)