Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỠNG KHÍ ĐÀ NẴNG

---------------------------

Số 111

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Đà Nẵng , ngày 13 tháng 06 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đà Nẵng

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỠNG KHÍ ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 0400100591

Địa chỉ: Đường số 2, khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Tên cơ sở sản xuất: Công ty Cổ phần Dưỡng Khí Đà Nẵng

Địa chỉ cơ sở sản xuất: đường số 2, KCN Hòa Khánh Bắc, phường hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363842302    Fax:

Email: hzcrayzy@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 200893671   ngày cấp: 21/12/2011   nơi cấp: Công An TP Đà Nẵng

Điện thoại cố định: 0903.515.115   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Đặng Ngọc Quý Hoa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 200737964   ngày cấp: 21/03/2006   nơi cấp: Công An Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 288  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1ô xy y tế 99.6%10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)