Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2

---------------------------

Số 020518/DL2TNHH-CV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 22 tháng 05 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2

Mã số thuế: 0103053042

Địa chỉ: Số 94 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Thọ Thành

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 034054000002   ngày cấp: 01/10/2012   nơi cấp: CA Hà Nội

Điện thoại cố định: 0904241254   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Trần Thành Trung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012351810   ngày cấp: 23/10/2007   nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

(2) Họ và tên: Vũ Hải Nam

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 010426579   ngày cấp: 16/09/2009   nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị thuộc loại B, C và D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)