Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES

---------------------------

Số 01-CBMB-PMES

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 24 tháng 11 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ - PMES

Mã số thuế: 0100988908

Địa chỉ: SỐ 72 NGÕ THÁI THỊNH I, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Cao Thắng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011604990   ngày cấp: 01/02/2007   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 0979717637   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012204239   ngày cấp: 18/03/1999   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(2) Họ và tên: Nguyễn Thanh Mai

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012872151   ngày cấp: 12/04/2006   nơi cấp: Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(3) Họ và tên: Phạm Đình Thái

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 112072479   ngày cấp: 26/07/1998   nơi cấp: Hà Tây

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy phân tích khí máu, máy phân tích điện giải
2Hóa chất dùng cho máy phân tích khí máu
3Hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải
4phụ kiện của máy phân tích khí máu, phụ kiện của máy phân tích điện giải
5Kim lấy máu, capillary lấy máu động mạch các loại
6Chất thử, hóa chất chuẩn đoán, dung dịch rửa... dùng cho thiết bị y tế
7Đèn điều trị hồng ngoại
8Các trang thiết bị y tế khác thuộc nhóm B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)