Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MTV ASOKA

---------------------------

Số: 01:2022/CBSX/ASOKA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Cần Thơ , ngày 14 tháng 05 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Cần Thơ

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MTV ASOKA

Mã số thuế: 1801682349

Địa chỉ trụ sở: 280D, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ sản xuất 280D, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0934748116    Fax:

Email: asokamtv@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: PHẠM BÁ PHÚC

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 087084000009   ngày cấp: 31/07/2015   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0934748116   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế10 000 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)