Hồ sơ đã công bố

NHÀ THUỐC HẢI HỒNG ĐỨC

---------------------------

Số 01/TBYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Đà Nẵng , ngày 17 tháng 05 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đà Nẵng

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC HẢI HỒNG ĐỨC

Mã số thuế: 0402032837

Địa chỉ: 284 Ông Ich Khiêm , phường Tân Chính , quận Thanh Khê , thành phố Đà Nẵng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Huyền Tôn Nữ Nhật Quỳnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 046184011565   ngày cấp: 10/05/2021   nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng

Điện thoại cố định: 0988260898   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Huyền Tôn Nữ Nhật Quỳnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 046184011565   ngày cấp: 10/05/2021   nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Kim tiêm tiểu đường BD Ultra Fine II
2Test nhanh COVID-19 ( tất cả các loại được BỘ Y TẾ cho phép ban hành )
3Các loại test, kit test , trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
4Thiết bị đo nồng độ oxy trong máu SPO2
5Các trang thiết bị y tế loại B,C,D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Đà Nẵng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)