Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y TẾ

---------------------------

Số 42.CV.2017

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Long An , ngày 01 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Long An

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y TẾ

Mã số thuế: 1100101532

Địa chỉ: KM 1954, QUỐC LỘ 1A, Phường Tân Khánh, Tân An, Tỉnh Long An

Tên cơ sở sản xuất: Xưởng sản xuất Công ty TNHH Dụng Cụ Y Tế

Địa chỉ cơ sở sản xuất: km 1954, quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: 02723511880    Fax: 02723512307

Email: greatworldvn@yahoo.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: PHẠM VĂN DŨNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 300224849   ngày cấp: 23/03/2013   nơi cấp: LONG AN

Điện thoại cố định: 0272.3511880   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: PHẠM VĂN DŨNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 300224849   ngày cấp: 23/03/2013   nơi cấp: LONG AN

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 276  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần6000000
2Bộ dây truyền cánh bướm sử dụng một lần1100000
3Đĩa nuôi cấy vi sinh sử dụng một lần130000
4Dụng cụ thông khí đường miệng sử dụng một lần 30000
5Dây thở oxy sử dụng một lần5000
6Kẹp rốn trẻ sơ sinh sử dụng một lần40000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)