Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SÔNG HỒNG

---------------------------

Số 01/CB-SH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 19 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SÔNG HỒNG

Mã số thuế: 0107073219

Địa chỉ: Số nhà 72, Quốc lộ 32, cụm 7, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - Số nhà 72, Quốc lộ 32, cụm 7, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Xuân Hào

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111511483   ngày cấp: 30/07/2007   nơi cấp: Công an Hà Nội

Điện thoại cố định: 0904511466   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thùy Dương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111324681   ngày cấp: 10/03/2011   nơi cấp: Công an Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(2) Họ và tên: Nguyễn Văn Tỷ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022080000351   ngày cấp: 22/10/2015   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế loại B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)