Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

---------------------------

Số 0217/CV-CTCPD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Định , ngày 24 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bình Định

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Mã số thuế: 4100259564

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH ( BIDIPHAR )

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 498 Nguyễn Thái Học – P. Quang Trung - Tp. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định., Phường Quang Trung, Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0563846500    Fax: 0563846846

Email: phongtbyt@bidiphar.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Văn Quá

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 210111956   ngày cấp: 23/04/2013   nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định

Điện thoại cố định: 0563846500   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Hồ Văn Định

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 211302365   ngày cấp: 08/03/2008   nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 228  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Máy cất nước BDF - D1502
2Máy cất nước BDF - D2002
3Máy cất nước BDF - D4002
4 Nồi hấp tiệt trùng 2 vỏ BDF - 2002
5Nồi hấp tiệt trùng 2 vỏ BDF - 3002
6 Nồi hấp tiệt trùng 2 vỏ BDF - 4002
7Nồi hấp tiệt trùng 2 vỏ BDF - 5302
8Nồi hấp tiệt trùng 2 vỏ BDF - 7002
9Lò đốt chất thải rắn y tế BDF – LDR102
10Lò đốt chất thải rắn y tế BDF – LDR152
11Lò đốt chất thải rắn y tế BDF – LDR302
12Lò đốt chất thải rắn y tế BDF – LDR502
13Máy giặt 30 kg BDF - W30H2
14Máy giặt 50 kg BDF - W50H2
15Máy sấy quần áo 30 kg BDF – S302
16Máy sấy quần áo 50 kg BDF – S502
17Lavabo tiệt trùng BDF – RT22
18Lavabo tiệt trùng BDF – RT32
19ISOLATOR – Buồng pha chế dược cấp sạch A2
20 Nồi hấp tiệt trùng 2 vỏ BDF - 2502
21Bếp sắc thuốc BDF – EA… 2

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)