Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ IQ

---------------------------

Số 01/YTIQ

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ IQ

Mã số thuế: 0314011330

Địa chỉ: 62/137 Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: LÊ NGỌC PHÚ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 173057684   ngày cấp: 07/02/2014   nơi cấp: CA Thanh Hóa

Điện thoại cố định: 0973380335   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 205632500   ngày cấp: 12/02/2009   nơi cấp: CA Quảng Nam

Trình độ chuyên môn: Y sỹ

(2) Họ và tên: Phùng Thị Thanh Thủy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 225667657   ngày cấp: 19/03/2018   nơi cấp: Khánh Hòa

Trình độ chuyên môn: Sinh học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Nẹp, vít cột sống lưng, cổ
2Đĩa đệm, lồng thân cột sống lưng, cổ
3Hệ thống bơm xi măng cột sống
4Hệ thống đinh, nẹp, vít khóa chỉnh hình
5Hệ thống khớp gối, khớp háng
6Các loại vật tư y tế tiêu hao
7Các loại vật tư loại B,C,D khác
8Các loại y dụng cụ phục vụ cho y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)