Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TRUNG NHÂN

---------------------------

Số 01/CBPLTTBYT/TN-2017

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 10 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH TRUNG NHÂN

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0304749658

Địa chỉ: Số 55, Đường 232 Cao Lỗ, Phường 04, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0838507724 Fax:  0837582761

Email: chuong.nguyen@trungnhan.com.vn Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Văn Khanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024370066   ngày cấp: 18/02/2005   nơi cấp: CA Tp.HCM

Điện thoại cố định: 0918082630   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Nguyễn Văn Khanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024370066   ngày cấp: 18/02/2005   nơi cấp: CA TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 155 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    Nguyễn Văn Khanh
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số